ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ

UdyogaDeepa.com ಅನ್ನು ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಓದುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ.